לְהִתְפַּנֵּק (lehit'paneq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּנֵּק
mit'paneq
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּנְּקִים
mit'paneqim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּנֶּקֶת
mit'paneqett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּנְּקוֹת
mit'paneqott

Past

hit'panaq'ti

Masc.

hit'panaq'ta
hit'paneq

Fem.

hit'panaq'te
hit'paneqah
hit'panaq'nu
hit'panaq'tem
hit'panequ
hit'panaq'tenn
hit'panequ

Future

et'paneq

Masc.

tit'paneq
yit'paneq

Fem.

tit'paneq
nit'paneq
tit'panequ
yit'panequ
tit'panequ
yit'panequ

Imperative

Masc.

hit'paneq
hit'panequ

Fem.

hit'paneqi
hit'paneq'nah