לְהִתְפַּצֵּל (lehit'patsel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּצֵּל
mit'patsel
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּצְּלִים
mit'patselim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּצֶּלֶת
mit'patselett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּצְּלוֹת
mit'patselott

Past

hit'patsal'ti

Masc.

hit'patsal'ta
hit'patsel

Fem.

hit'patsal'te
hit'patselah
hit'patsal'nu
hit'patsal'tem
hit'patselu
hit'patsal'tenn
hit'patselu

Future

et'patsel

Masc.

tit'patsel
yit'patsel

Fem.

tit'patseli
tit'patsel
nit'patsel
tit'patselu
yit'patselu
tit'patselu
yit'patselu

Imperative

Masc.

hit'patsel
hit'patselu

Fem.

hit'patseli
hit'patsel'nah