לְהִתְפַּקֵּד (lehit'paqed) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּקֵּד
mit'paqed
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּקְּדִים
mit'paqedim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּקֶּדֶת
mit'paqedett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּקְּדוֹת
mit'paqedott

Past

hit'paqad'ti

Masc.

hit'paqad'ta
hit'paqed

Fem.

hit'paqad'te
hit'paqedah
hit'paqad'nu
hit'paqad'tem
hit'paqedu
hit'paqad'tenn
hit'paqedu

Future

et'paqed

Masc.

tit'paqed
yit'paqed

Fem.

tit'paqed
nit'paqed
tit'paqedu
yit'paqedu
tit'paqedu

Imperative

Masc.

hit'paqed
hit'paqedu

Fem.

hit'paqedi
hit'paqed'nah