לְהִתְפַּשֵּׁט (lehit'pashett) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּשֵּׁט
mit'pashett
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּשְּׁטִים
mit'pashetim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּשֶּׁטֶת
mit'pashetett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּשְּׁטוֹת
mit'pashetott

Past

hit'pashat'ti

Masc.

hit'pashat'ta
hit'pashett

Fem.

hit'pashetah
hit'pashat'nu
hit'pashat'tem
hit'pashetu
hit'pashat'tenn
hit'pashetu

Future

et'pashett

Masc.

tit'pashett
yit'pashett

Fem.

tit'pashett
nit'pashett
tit'pashetu
yit'pashetu
tit'pashet'nah
yit'pashetu

Imperative

Masc.

hit'pashett
hit'pashetu

Fem.

hit'pasheti
hit'pashet'nah