לְהִתְפַּשֵּׁר (lehit'pasher) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּשֵּׁר
mit'pasher
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּשְּׁרִים
mit'pasherim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּשֶּׁרֶת
mit'pasherett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּשְּׁרוֹת
mit'pasherott

Past

hit'pashar'ti

Masc.

hit'pashar'ta
hit'pasher

Fem.

hit'pasherah
hit'pashar'nu
hit'pashar'tem
hit'pasheru
hit'pashar'tenn
hit'pasheru

Future

et'pasher

Masc.

tit'pasher
yit'pasher

Fem.

tit'pasher
nit'pasher
tit'pasheru
yit'pasheru
tit'pasher'nah
yit'pasheru

Imperative

Masc.

hit'pasher
hit'pasheru

Fem.

hit'pasheri
hit'pasheru