לְהִתְפַּתֵּל (lehit'patel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּתֵּל
mit'patel
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּתְּלִים
mit'patelim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּתֶּלֶת
mit'patelett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּתְּלוֹת
mit'patelott

Past

hit'patal'ti

Masc.

hit'patal'ta
hit'patel

Fem.

hit'patal'te
hit'patelah
hit'patal'nu
hit'patal'tem
hit'patelu
hit'patal'tenn
hit'patelu

Future

et'patel

Masc.

tit'patel
yit'patel

Fem.

tit'patel
nit'patel
tit'patelu
yit'patelu
tit'patelu
yit'patelu

Imperative

Masc.

hit'patel
hit'patelu

Fem.

hit'pateli
hit'patelu