לְהִתְקַבֵּל (lehit'qabel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַבֵּל
mit'qabel
אנחנו/אתם/הן מִתְקַבְּלִים
mit'qabelim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַבֶּלֶת
mit'qabelett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַבְּלוֹת
mit'qabelott

Past

hit'qabal'ti

Masc.

hit'qabal'ta
hit'qabel

Fem.

hit'qabal'te
hit'qabelah
hit'qabal'nu
hit'qabal'tem
hit'qabelu
hit'qabal'tenn
hit'qabelu

Future

et'qabel

Masc.

tit'qabel
yit'qabel

Fem.

tit'qabeli
tit'qabel
nit'qabel
tit'qabelu
yit'qabelu
tit'qabel'nah
tit'qabel'nah

Imperative

Masc.

hit'qabel
hit'qabelu

Fem.

hit'qabeli
hit'qabelu