לְהִתְקַבֵּץ (lehit'qabets) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְקַבֵּץ - מִתְקַבֵּץ [ lehit'qabets - mit'qabets ]
Flag gather

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַבֵּץ
mit'qabets
אנחנו/אתם/הן מִתְקַבְּצִים
mit'qabetsim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַבֶּצֶת
mit'qabetsett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַבְּצוֹת
mit'qabetsott

Past

hit'qabats'ti

Masc.

hit'qabats'ta
hit'qabets

Fem.

hit'qabats'te
hit'qabetsah
hit'qabats'nu
hit'qabats'tem
hit'qabetsu
hit'qabats'tenn
hit'qabetsu

Future

et'qabets

Masc.

tit'qabets
yit'qabets

Fem.

tit'qabetsi
tit'qabets
nit'qabets
tit'qabetsu
yit'qabetsu
tit'qabetsu
yit'qabetsu

Imperative

Masc.

hit'qabets
hit'qabetsu

Fem.

hit'qabetsi
hit'qabetsu