לְהִתְקַדֵּם (lehit'qadem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַדֵּם
mit'qadem
אנחנו/אתם/הן מִתְקַדְּמִים
mit'qademim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַדֶּמֶת
mit'qademett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַדְּמוֹת
mit'qademott

Past

hit'qadam'ti

Masc.

hit'qadam'ta
hit'qadem

Fem.

hit'qadam'te
hit'qademah
hit'qadam'nu
hit'qadam'tem
hit'qademu
hit'qadam'tenn
hit'qademu

Future

et'qadem

Masc.

tit'qadem
yit'qadem

Fem.

tit'qademi
tit'qadem
nit'qadem
tit'qademu
yit'qademu
tit'qadem'nah
yit'qademu

Imperative

Masc.

hit'qadem
hit'qademu

Fem.

hit'qademi
hit'qadem'nah