לְהִתְקַזֵּז (lehit'qazez) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְקַזֵּז - מִתְקַזֵּז [ lehit'qazez - mit'qazez ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַזֵּז
mit'qazez
אנחנו/אתם/הן מִתְקַזְּזִים
mit'qazezim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַזֶּזֶת
mit'qazezett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַזְּזוֹת
mit'qazezott

Past

hit'qazaz'ti

Masc.

hit'qazaz'ta
hit'qazez

Fem.

hit'qazaz'te
hit'qazezah
hit'qazaz'nu
hit'qazaz'tem
hit'qazezu
hit'qazaz'tenn
hit'qazezu

Future

et'qazez

Masc.

tit'qazez
yit'qazez

Fem.

tit'qazezi
tit'qazez
nit'qazez
tit'qazezu
yit'qazezu
tit'qazez'nah
yit'qazezu

Imperative

Masc.

hit'qazez
hit'qazezu

Fem.

hit'qazezi
hit'qazezu