לְהִתְקַיֵּים (lehit'qayeym) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְקַיֵּם לְהִתְקַיֵּים - מִתְקַיֵּים [ lehit'qayeym - mit'qayeym ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַיֵּים מִתְקַיֵּם
mit'qayeym
אנחנו/אתם/הן מִתְקַיְּימִים מִתְקַיְּמִים
mit'qayeymim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַיֶּימֶת מִתְקַיֶּמֶת
mit'qayeymett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַיְּימוֹת מִתְקַיְּמוֹת
mit'qayeymott

Past

אני הִתְקַיַּימְתִּי הִתְקַיַּמְתִּי
hit'qayaym'ti

Masc.

אתה הִתְקַיַּימְתָּ הִתְקַיַּמְתָּ
hit'qayaym'ta
הוא הִתְקַיֵּים הִתְקַיֵּם
hit'qayeym

Fem.

את הִתְקַיַּימְתְּ הִתְקַיַּמְתְּ
hit'qayaym'te
היא הִתְקַיְּימָה הִתְקַיְּמָה
hit'qayeymah
אנחנו הִתְקַיַּימְנוּ הִתְקַיַּמְנוּ
hit'qayaym'nu
אתם הִתְקַיַּימְתֶּם הִתְקַיַּמְתֶּם
hit'qayaym'tem
הם הִתְקַיְּימוּ הִתְקַיְּמוּ
hit'qayeymu
אתן הִתְקַיַּימְתֶּן הִתְקַיַּמְתֶּן
hit'qayaym'tenn
הן הִתְקַיְּימוּ הִתְקַיְּמוּ
hit'qayeymu

Future

אני אֶתְקַיֵּים אֶתְקַיֵּם
et'qayeym

Masc.

אתה תִּתְקַיֵּים תִּתְקַיֵּם
tit'qayeym
הוא יִתְקַיֵּים יִתְקַיֵּם
yit'qayeym

Fem.

את תִּתְקַיְּימִי תִּתְקַיְּמִי
tit'qayeymi
היא תִּתְקַיֵּים תִּתְקַיֵּם
tit'qayeym
אנחנו נִתְקַיֵּים נִתְקַיֵּם
nit'qayeym
אתם תִּתְקַיְּימוּ תִּתְקַיְּמוּ
tit'qayeymu
הם יִתְקַיְּימוּ יִתְקַיְּמוּ
yit'qayeymu
אתן תִּתְקַיְּימוּ תִּתְקַיֵּמְנָה
tit'qayeymu
הן יִתְקַיְּימוּ יִתְקַיְּמוּ
yit'qayeymu

Imperative

Masc.

אתה הִתְקַיֵּים הִתְקַיֵּם
hit'qayeym
אתם הִתְקַיְּימוּ הִתְקַיְּמוּ
hit'qayeymu

Fem.

את הִתְקַיְּימִי הִתְקַיְּמִי
hit'qayeymi
אתן הִתְקַיְּימוּ הִתְקַיֵּמְנָה
hit'qayeymu