לְהִתְקַמֵּט (lehit'qamett) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְקַמֵּט - מִתְקַמֵּט [ lehit'qamett - mit'qamett ]
Flag crinkle

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַמֵּט
mit'qamett
אנחנו/אתם/הן מִתְקַמְּטִים
mit'qametim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַמֶּטֶת
mit'qametett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַמְּטוֹת
mit'qametott

Past

hit'qamat'ti

Masc.

hit'qamat'ta
hit'qamett

Fem.

hit'qamat'te
hit'qametah
hit'qamat'nu
hit'qamat'tem
hit'qametu
hit'qamat'tenn
hit'qametu

Future

et'qamett

Masc.

tit'qamett
yit'qamett

Fem.

tit'qameti
tit'qamett
nit'qamett
tit'qametu
yit'qametu
tit'qametu
yit'qametu

Imperative

Masc.

hit'qamett
hit'qametu

Fem.

hit'qameti
hit'qametu