לְהִתְקַפֵּל (lehit'qapel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַפֵּל
mit'qapel
אנחנו/אתם/הן מִתְקַפְּלִים
mit'qapelim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַפֶּלֶת
mit'qapelett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַפְּלוֹת
mit'qapelott

Past

hit'qapal'ti

Masc.

hit'qapal'ta
hit'qapel

Fem.

hit'qapal'te
hit'qapelah
hit'qapal'nu
hit'qapal'tem
hit'qapelu
hit'qapal'tenn
hit'qapelu

Future

et'qapel

Masc.

tit'qapel
yit'qapel

Fem.

tit'qapeli
tit'qapel
nit'qapel
tit'qapelu
yit'qapelu
tit'qapel'nah
tit'qapel'nah

Imperative

Masc.

hit'qapel
hit'qapelu

Fem.

hit'qapeli
hit'qapel'nah