לְהִתְקַצֵּר (lehit'qatser) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְקַצֵּר - מִתְקַצֵּר [ lehit'qatser - mit'qatser ]
Flag shorten

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַצֵּר
mit'qatser
אנחנו/אתם/הן מִתְקַצְּרִים
mit'qatserim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַצֶּרֶת
mit'qatserett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַצְּרוֹת
mit'qatserott

Past

hit'qatsar'ti

Masc.

hit'qatsar'ta
hit'qatser

Fem.

hit'qatsar'te
hit'qatserah
hit'qatsar'nu
hit'qatsar'tem
hit'qatseru
hit'qatsar'tenn
hit'qatseru

Future

et'qatser

Masc.

tit'qatser
yit'qatser

Fem.

tit'qatseri
tit'qatser
nit'qatser
tit'qatseru
yit'qatseru
tit'qatser'nah
yit'qatseru

Imperative

Masc.

hit'qatser
hit'qatseru

Fem.

hit'qatseri
hit'qatseru