לְהִתְקַשֵּׁר (lehit'qasher) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקַשֵּׁר
mit'qasher
אנחנו/אתם/הן מִתְקַשְּׁרִים
mit'qasherim

Fem.

אני/את/היא מִתְקַשֶּׁרֶת
mit'qasherett
אנחנו/אתן/הן מִתְקַשְּׁרוֹת
mit'qasherott

Past

hit'qashar'ti

Masc.

hit'qashar'ta
hit'qasher

Fem.

hit'qashar'te
hit'qasherah
hit'qashar'nu
hit'qashar'tem
hit'qasheru
hit'qashar'tenn
hit'qasheru

Future

et'qasher

Masc.

tit'qasher
yit'qasher

Fem.

tit'qasheri
tit'qasher
nit'qasher
tit'qasheru
yit'qasheru
tit'qasheru
tit'qasher'nah

Imperative

Masc.

hit'qasher
hit'qasheru

Fem.

hit'qasheri
hit'qasher'nah