לְהִתְקָרֵב (lehit'qarev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְקָרֵב
mit'qarev
אנחנו/אתם/הן מִתְקָרְבִים
mit'qar'vim

Fem.

אני/את/היא מִתְקָרֶבֶת
mit'qarevett
אנחנו/אתן/הן מִתְקָרְבוֹת
mit'qar'vott

Past

hit'qarav'ti

Masc.

hit'qarav'ta
hit'qarev

Fem.

hit'qarav'te
hit'qar'vah
hit'qarav'nu
hit'qarav'tem
hit'qar'vu
hit'qarav'tenn
hit'qar'vu

Future

et'qarev

Masc.

tit'qarev
yit'qarev

Fem.

tit'qar'vi
tit'qarev
אנחנו נִתְקָרֵב
nit'qarev
tit'qar'vu
yit'qar'vu
tit'qar'vu
yit'qar'vu

Imperative

Masc.

hit'qarev
hit'qar'vu

Fem.

hit'qar'vi
hit'qar'vu