לְהִתְרַגֵּז (lehit'ragez) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַגֵּז
mit'ragez
אנחנו/אתם/הן מִתְרַגְּזִים
mit'ragezim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַגֶּזֶת
mit'ragezett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַגְּזוֹת
mit'ragezott

Past

hit'ragaz'ti

Masc.

hit'ragaz'ta
hit'ragez

Fem.

hit'ragaz'te
hit'ragezah
hit'ragaz'nu
hit'ragaz'tem
hit'ragezu
hit'ragaz'tenn
hit'ragezu

Future

et'ragez

Masc.

tit'ragez
yit'ragez

Fem.

tit'ragezi
tit'ragez
nit'ragez
tit'ragezu
yit'ragezu
tit'ragezu
yit'ragezu

Imperative

Masc.

hit'ragez
hit'ragezu

Fem.

hit'ragezi
hit'ragez'nah