לְהִתְרַגֵּל (lehit'ragel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַגֵּל
mit'ragel
אנחנו/אתם/הן מִתְרַגְּלִים
mit'ragelim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַגֶּלֶת
mit'ragelett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַגְּלוֹת
mit'ragelott

Past

hit'ragal'ti

Masc.

hit'ragal'ta
hit'ragel

Fem.

hit'ragal'te
hit'ragelah
hit'ragal'nu
hit'ragal'tem
hit'ragelu
hit'ragal'tenn
hit'ragelu

Future

et'ragel

Masc.

tit'ragel
yit'ragel

Fem.

tit'rageli
tit'ragel
nit'ragel
tit'ragelu
yit'ragelu
tit'ragelu
yit'ragelu

Imperative

Masc.

hit'ragel
hit'ragelu

Fem.

hit'rageli
hit'ragel'nah