לְהִתְרַגֵּשׁ (lehit'ragesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַגֵּשׁ
mit'ragesh
אנחנו/אתם/הן מִתְרַגְּשִׁים
mit'rageshim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַגֶּשֶׁת
mit'rageshett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַגְּשׁוֹת
mit'rageshott

Past

hit'ragash'ti

Masc.

hit'ragash'ta
hit'ragesh

Fem.

hit'ragash'te
hit'rageshah
hit'ragash'nu
hit'ragash'tem
hit'rageshu
hit'ragash'tenn
hit'rageshu

Future

et'ragesh

Masc.

tit'ragesh
yit'ragesh

Fem.

tit'rageshi
tit'ragesh
nit'ragesh
tit'rageshu
yit'rageshu
tit'ragesh'nah
tit'ragesh'nah

Imperative

Masc.

hit'ragesh
hit'rageshu

Fem.

hit'rageshi
hit'ragesh'nah