לְהִתְרַחֵב (lehit'rakhev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַחֵב
mit'rakhev
אנחנו/אתם/הן מִתְרַחֲבִים
mit'rakhavim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַחֶבֶת
mit'rakhevett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַחֲבוֹת
mit'rakhavott

Past

hit'rakhav'ti

Masc.

hit'rakhav'ta
hit'rakhev

Fem.

hit'rakhav'te
hit'rakhavah
hit'rakhav'nu
hit'rakhav'tem
hit'rakhavu
hit'rakhav'tenn
hit'rakhavu

Future

et'rakhev

Masc.

tit'rakhev
yit'rakhev

Fem.

tit'rakhavi
tit'rakhev
אנחנו נִתְרַחֵב
nit'rakhev
tit'rakhavu
yit'rakhavu
tit'rakhavu
yit'rakhavu

Imperative

Masc.

hit'rakhev
hit'rakhavu

Fem.

hit'rakhavi
hit'rakhavu