לְהִתְרַחֵץ (lehit'rakhets) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְרַחֵץ - מִתְרַחֵץ [ lehit'rakhets - mit'rakhets ]
Flag wash up; bathe; wash

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַחֵץ
mit'rakhets
אנחנו/אתם/הן מִתְרַחֲצִים
mit'rakhatsim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַחֶצֶת
mit'rakhetsett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַחֲצוֹת
mit'rakhatsott

Past

hit'rakhats'ti

Masc.

hit'rakhats'ta
hit'rakhets

Fem.

hit'rakhats'te
hit'rakhatsah
hit'rakhats'nu
hit'rakhats'tem
hit'rakhatsu
hit'rakhats'tenn
hit'rakhatsu

Future

et'rakhets

Masc.

tit'rakhets
yit'rakhets

Fem.

tit'rakhatsi
tit'rakhets
אנחנו נִתְרַחֵץ
nit'rakhets
tit'rakhatsu
yit'rakhatsu
tit'rakhets'nah
tit'rakhets'nah

Imperative

Masc.

hit'rakhets
hit'rakhatsu

Fem.

hit'rakhatsi
hit'rakhets'nah