לְהִתְרַחֵשׁ (lehit'rakhesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַחֵשׁ
mit'rakhesh
אנחנו/אתם/הן מִתְרַחֲשִׁים
mit'rakhashim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַחֶשֶׁת
mit'rakheshett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַחֲשׁוֹת
mit'rakhashott

Past

hit'rakhash'ti

Masc.

hit'rakhash'ta
hit'rakhesh

Fem.

hit'rakhash'te
hit'rakhashah
hit'rakhash'nu
hit'rakhash'tem
hit'rakhashu
hit'rakhash'tenn
hit'rakhashu

Future

et'rakhesh

Masc.

tit'rakhesh
yit'rakhesh

Fem.

tit'rakhashi
tit'rakhesh
nit'rakhesh
tit'rakhashu
yit'rakhashu
tit'rakhesh'nah
yit'rakhashu

Imperative

Masc.

hit'rakhesh
hit'rakhashu

Fem.

hit'rakhashi
hit'rakhesh'nah