לְהִתְרַכֵּב (lehit'rakev) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְרַכֵּב - מִתְרַכֵּב [ lehit'rakev - mit'rakev ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַכֵּב
mit'rakev
אנחנו/אתם/הן מִתְרַכְּבִים
mit'rakevim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַכֶּבֶת
mit'rakevett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַכְּבוֹת
mit'rakevott

Past

hit'rakav'ti

Masc.

hit'rakav'ta
hit'rakev

Fem.

hit'rakav'te
hit'rakevah
hit'rakav'nu
hit'rakav'tem
hit'rakevu
hit'rakav'tenn
hit'rakevu

Future

et'rakev

Masc.

tit'rakev
yit'rakev

Fem.

tit'rakevi
tit'rakev
nit'rakev
tit'rakevu
yit'rakevu
tit'rakev'nah
yit'rakevu

Imperative

Masc.

hit'rakev
hit'rakevu

Fem.

hit'rakevi
hit'rakev'nah