לְהִתְרַכֵּז (lehit'rakez) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַכֵּז
mit'rakez
אנחנו/אתם/הן מִתְרַכְּזִים
mit'rakezim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַכֶּזֶת
mit'rakezett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַכְּזוֹת
mit'rakezott

Past

hit'rakaz'ti

Masc.

hit'rakaz'ta
hit'rakez

Fem.

hit'rakaz'te
hit'rakezah
hit'rakaz'nu
hit'rakaz'tem
hit'rakezu
hit'rakaz'tenn
hit'rakezu

Future

et'rakez

Masc.

tit'rakez
yit'rakez

Fem.

tit'rakezi
tit'rakez
nit'rakez
tit'rakezu
yit'rakezu
tit'rakez'nah
tit'rakez'nah

Imperative

Masc.

hit'rakez
hit'rakezu

Fem.

hit'rakezi
hit'rakez'nah