לְהִתְרַכֵּךְ (lehit'rakekhe) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְרַכֵּךְ - מִתְרַכֵּךְ [ lehit'rakekhe - mit'rakekhe ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַכֵּךְ
mit'rakekhe
אנחנו/אתם/הן מִתְרַכְּכִים
mit'rakekhim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַכֶּכֶת
mit'rakekhett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַכְּכוֹת
mit'rakekhott

Past

hit'rakakh'ti

Masc.

hit'rakakh'ta
hit'rakekhe

Fem.

hit'rakakh'te
hit'rakekhah
hit'rakakh'nu
hit'rakakh'tem
hit'rakekhu
hit'rakakh'tenn
hit'rakekhu

Future

et'rakekhe

Masc.

tit'rakekhe
yit'rakekhe

Fem.

tit'rakekhi
tit'rakekhe
nit'rakekhe
tit'rakekhu
yit'rakekhu
tit'rakekhu
yit'rakekhu

Imperative

Masc.

hit'rakekhe
hit'rakekhu

Fem.

hit'rakekhi
hit'rakekhu