לְהִתְרַעְנֵן (lehit'ra'nenn) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַעְנֵן
mit'ra'nenn
אנחנו/אתם/הן מִתְרַעַנְנִים
mit'ra'an'nim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַעְנֶנֶת
mit'ra'nenett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַעַנְנוֹת
mit'ra'an'nott

Past

hit'ra'nan'ti

Masc.

hit'ra'nan'ta
hit'ra'nenn

Fem.

hit'ra'nan'te
hit'ra'an'nah
hit'ra'nanu
hit'ra'nan'tem
hit'ra'an'nu
hit'ra'nan'tenn
hit'ra'an'nu

Future

et'ra'nenn

Masc.

tit'ra'nenn
yit'ra'nenn

Fem.

tit'ra'an'ni
tit'ra'nenn
nit'ra'nenn
tit'ra'an'nu
yit'ra'an'nu
tit'ra'an'nu
yit'ra'an'nu

Imperative

Masc.

hit'ra'nenn
hit'ra'an'nu

Fem.

hit'ra'an'ni
hit'ra'an'nu