לְהִתְרַפֵּס (lehit'rapes) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַפֵּס
mit'rapes
אנחנו/אתם/הן מִתְרַפְּסִים
mit'rapessim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַפֶּסֶת
mit'rapessett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַפְּסוֹת
mit'rapessott

Past

hit'rapas'ti

Masc.

hit'rapas'ta
hit'rapes

Fem.

hit'rapas'te
hit'rapessah
hit'rapas'nu
hit'rapas'tem
hit'rapessu
hit'rapas'tenn
hit'rapessu

Future

et'rapes

Masc.

tit'rapes
yit'rapes

Fem.

tit'rapessi
tit'rapes
nit'rapes
tit'rapessu
yit'rapessu
tit'rapessu
tit'rapes'nah

Imperative

Masc.

hit'rapes
hit'rapessu

Fem.

hit'rapessi
hit'rapes'nah