לְהִתְרַפֵּק (lehit'rapeq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַפֵּק
mit'rapeq
אנחנו/אתם/הן מִתְרַפְּקִים
mit'rapeqim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַפֶּקֶת
mit'rapeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַפְּקוֹת
mit'rapeqott

Past

hit'rapaq'ti

Masc.

hit'rapaq'ta
hit'rapeq

Fem.

hit'rapaq'te
hit'rapeqah
hit'rapaq'nu
hit'rapaq'tem
hit'rapequ
hit'rapaq'tenn
hit'rapequ

Future

et'rapeq

Masc.

tit'rapeq
yit'rapeq

Fem.

tit'rapeqi
tit'rapeq
nit'rapeq
tit'rapequ
yit'rapequ
tit'rapeq'nah
tit'rapeq'nah

Imperative

Masc.

hit'rapeq
hit'rapequ

Fem.

hit'rapeqi
hit'rapequ