לְהִתְרַקֵּם (lehit'raqem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְרַקֵּם - מִתְרַקֵּם [ lehit'raqem - mit'raqem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַקֵּם
mit'raqem
אנחנו/אתם/הן מִתְרַקְּמִים
mit'raqemim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַקֶּמֶת
mit'raqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַקְּמוֹת
mit'raqemott

Past

hit'raqam'ti

Masc.

hit'raqam'ta
hit'raqem

Fem.

hit'raqam'te
hit'raqemah
hit'raqam'nu
hit'raqam'tem
hit'raqemu
hit'raqam'tenn
hit'raqemu

Future

et'raqem

Masc.

tit'raqem
yit'raqem

Fem.

tit'raqemi
tit'raqem
nit'raqem
tit'raqemu
yit'raqemu
tit'raqem'nah
tit'raqem'nah

Imperative

Masc.

hit'raqem
hit'raqemu

Fem.

hit'raqemi
hit'raqem'nah