לְהִתְרַשֵּׁם (lehit'rashem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְרַשֵּׁם
mit'rashem
אנחנו/אתם/הן מִתְרַשְּׁמִים
mit'rashemim

Fem.

אני/את/היא מִתְרַשֶּׁמֶת
mit'rashemett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַשְּׁמוֹת
mit'rashemott

Past

hit'rasham'ti

Masc.

hit'rasham'ta
hit'rashem

Fem.

hit'rasham'te
hit'rashemah
hit'rasham'nu
hit'rasham'tem
hit'rashemu
hit'rasham'tenn
hit'rashemu

Future

et'rashem

Masc.

tit'rashem
yit'rashem

Fem.

tit'rashemi
tit'rashem
nit'rashem
tit'rashemu
yit'rashemu
tit'rashem'nah
tit'rashem'nah

Imperative

Masc.

hit'rashem
hit'rashemu

Fem.

hit'rashemi
hit'rashem'nah