לְהֵיטִיב (leheytiv) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהֵיטִיב - מֵיטִיב [ leheytiv - meytiv ]
Flag do good

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מֵיטִיב
meytiv
אנחנו/אתם/הן מֵיטִיבִים
meytivim

Fem.

אני/את/היא מֵיטִיבָה
meytivah
אנחנו/אתן/הן מֵיטִיבוֹת
meytivott

Past

heytav'ti

Masc.

heytav'ta
heytiv

Fem.

heytav'te
heytivah
heytav'nu
heytav'tem
heytivu
heytav'tenn
heytivu

Future

eytiv

Masc.

teytiv
yeytiv

Fem.

teytivi
teytiv
אנחנו נֵיטִיב
neytiv
teytivu
yeytivu
teytivu
teytev'nah

Imperative

Masc.

אתה הֵיטֵב
heytev
heytivu

Fem.

heytivi
heytivu