לְהֵירָדֵם (leheyradem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהֵרָדֵם לְהֵירָדֵם - נִרְדָּם [ leheyradem - nir'dam ]
Flag sleep; fall asleep; awake

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִרְדָּם
nir'dam
אנחנו/אתם/הן נִרְדָּמִים
nir'damim

Fem.

אני/את/היא נִרְדֶּמֶת
nir'demett
אנחנו/אתן/הן נִרְדָּמוֹת
nir'damott

Past

nir'dam'ti

Masc.

nir'dam'ta
nir'dam

Fem.

nir'dam'te
nir'demah
nir'dam'nu
nir'dam'tem
nir'demu
nir'dam'tenn
nir'demu

Future

אני אֵירָדֵם אֵרָדֵם
eyradem

Masc.

אתה תֵּירָדֵם תֵּרָדֵם
teyradem
הוא יֵירָדֵם יֵרָדֵם
yeyradem

Fem.

את תֵּירָדְמִי תֵּרָדְמִי
teyrad'mi
היא תֵּירָדֵם תֵּרָדֵם
teyradem
אנחנו נֵירָדֵם נֵרָדֵם
neyradem
אתם תֵּירָדְמוּ תֵּרָדְמוּ
teyrad'mu
הם יֵירָדְמוּ יֵרָדְמוּ
yeyrad'mu
אתן תֵּירָדְמוּ תֵּרָדְמוּ
teyrad'mu
הן יֵירָדְמוּ יֵרָדְמוּ
yeyrad'mu

Imperative

Masc.

אתה הֵירָדֵם הֵרָדֵם
heyradem
אתם הֵירָדְמוּ הֵרָדְמוּ
heyrad'mu

Fem.

את הֵירָדְמִי הֵרָדְמִי
heyrad'mi
אתן הֵירָדַמְנָה הֵרָדַמְנָה
heyradam'nah