לְהַאֱדִּים (lehaedim) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַאֱדִּים - מַאֱדִּים [ lehaedim - maedim ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַאֱדִּים
maedim
אנחנו/אתם/הן מַאֱדִּימִים
maedimim

Fem.

אני/את/היא מַאֱדִּימָה
maedimah
אנחנו/אתן/הן מַאֱדִּימוֹת
maedimott

Past

heedam'ti

Masc.

heedam'ta
heedim

Fem.

heedam'te
heedimah
heedam'nu
heedam'tem
heedimu
heedam'tenn
heedimu

Future

aedim

Masc.

taedim
yaedim

Fem.

taedim
אנחנו נַאֱדִּים
naedim
taedimu
yaedimu
taedimu
taedem'nah

Imperative

Masc.

haedem
haedimu

Fem.

haedimi
haedimu