לְהַבְלִיעַ (lehav'li'a) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַבְלִיעַ - מַבְלִיעַ [ lehav'li'a - mav'li'a ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַבְלִיעַ
mav'li'a
אנחנו/אתם/הן מַבְלִיעִים
mav'li'im

Fem.

אני/את/היא מַבְלִיעָה
mav'li'ah
אנחנו/אתן/הן מַבְלִיעוֹת
mav'li'ott

Past

hiv'la'ti

Masc.

hiv'la'ta
hiv'li'a

Fem.

hiv'la'ate
hiv'li'ah
hiv'la'nu
hiv'la'tem
hiv'li'u
hiv'la'tenn
hiv'li'u

Future

av'li'a

Masc.

tav'li'a
yav'li'a

Fem.

tav'li'i
tav'li'a
אנחנו נַבְלִיעַ
nav'li'a
tav'li'u
yav'li'u
tav'la'nah
tav'la'nah

Imperative

Masc.

hav'le'a
hav'li'u

Fem.

hav'li'i
hav'la'nah