לְהַגִּיד (lehagid) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַגִּיד - מַגִּיד [ lehagid - magid ]
Flag say; tell; mean

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַגִּיד
magid
אנחנו/אתם/הן מַגִּידִים
magidim

Fem.

אני/את/היא מַגִּידָה
magidah
אנחנו/אתן/הן מַגִּידוֹת
magidott

Past

higad'ti

Masc.

higad'ta
higid

Fem.

higad'te
higidah
higad'nu
higad'tem
higidu
higad'tenn
higidu

Future

agid

Masc.

tagid
yagid

Fem.

tagidi
tagid
אנחנו נַגִּיד
nagid
tagidu
yagidu
taged'nah
taged'nah

Imperative

Masc.

אתה הַגֵּד
haged
hagidu

Fem.

hagidi
hagidu