לְהַחְזִיק (lehakh'ziq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחְזִיק - מַחְזִיק [ lehakh'ziq - makh'ziq ]
Flag hold; keep; have

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְזִיק
makh'ziq
אנחנו/אתם/הן מַחְזִיקִים
makh'ziqim

Fem.

אני/את/היא מַחְזִיקָה
makh'ziqah
אנחנו/אתן/הן מַחְזִיקוֹת
makh'ziqott

Past

hekh'zaq'ti

Masc.

hekh'zaq'ta
hekh'ziq

Fem.

hekh'zaq'te
hekh'ziqah
hekh'zaq'nu
hekh'zaq'tem
hekh'ziqu
hekh'zaq'tenn
hekh'ziqu

Future

akh'ziq

Masc.

takh'ziq
yakh'ziq

Fem.

takh'ziqi
takh'ziq
אנחנו נַחְזִיק
nakh'ziq
takh'ziqu
yakh'ziqu
takh'zeq'nah
yakh'ziqu

Imperative

Masc.

hakh'zeq
hakh'ziqu

Fem.

hakh'ziqi
hakh'ziqu