לְהַחְלִים (lehakh'lim) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְלִים
makh'lim
אנחנו/אתם/הן מַחְלִימִים
makh'limim

Fem.

אני/את/היא מַחְלִימָה
makh'limah
אנחנו/אתן/הן מַחְלִימוֹת
makh'limott

Past

hekh'lam'ti

Masc.

hekh'lam'ta
hekh'lim

Fem.

hekh'lam'te
hekh'limah
hekh'lam'nu
hekh'lam'tem
hekh'limu
hekh'lam'tenn
hekh'limu

Future

akh'lim

Masc.

takh'lim
yakh'lim

Fem.

takh'limi
takh'lim
אנחנו נַחְלִים
nakh'lim
takh'limu
yakh'limu
takh'limu
takh'lem'nah

Imperative

Masc.

hakh'lem
hakh'limu

Fem.

hakh'limi
hakh'lem'nah