לְהַחְלִיף (lehakh'lif) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְלִיף
makh'lif
אנחנו/אתם/הן מַחְלִיפִים
makh'lifim

Fem.

אני/את/היא מַחְלִיפָה
makh'lifah
אנחנו/אתן/הן מַחְלִיפוֹת
makh'lifott

Past

hekh'laf'ti

Masc.

hekh'laf'ta
hekh'lif

Fem.

hekh'laf'te
hekh'lifah
hekh'laf'nu
hekh'laf'tem
hekh'lifu
hekh'laf'tenn
hekh'lifu

Future

akh'lif

Masc.

takh'lif
yakh'lif

Fem.

takh'lifi
takh'lif
אנחנו נַחְלִיף
nakh'lif
takh'lifu
yakh'lifu
takh'lifu
yakh'lifu

Imperative

Masc.

hakh'lef
hakh'lifu

Fem.

hakh'lifi
hakh'lifu