לְהַחְלִיק (lehakh'liq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחְלִיק - מַחְלִיק [ lehakh'liq - makh'liq ]
Flag slip; slide; skate

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְלִיק
makh'liq
אנחנו/אתם/הן מַחְלִיקִים
makh'liqim

Fem.

אני/את/היא מַחְלִיקָה
makh'liqah
אנחנו/אתן/הן מַחְלִיקוֹת
makh'liqott

Past

hekh'laq'ti

Masc.

hekh'laq'ta
hekh'liq

Fem.

hekh'laq'te
hekh'liqah
hekh'laq'nu
hekh'laq'tem
hekh'liqu
hekh'laq'tenn
hekh'liqu

Future

akh'liq

Masc.

takh'liq
yakh'liq

Fem.

takh'liqi
takh'liq
אנחנו נַחְלִיק
nakh'liq
takh'liqu
yakh'liqu
takh'liqu
yakh'liqu

Imperative

Masc.

hakh'leq
hakh'liqu

Fem.

hakh'liqi
hakh'liqu