לְהַחְנִיף (lehakh'nif) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחְנִיף - מַחְנִיף [ lehakh'nif - makh'nif ]
Flag flatter

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְנִיף
makh'nif
אנחנו/אתם/הן מַחְנִיפִים
makh'nifim

Fem.

אני/את/היא מַחְנִיפָה
makh'nifah
אנחנו/אתן/הן מַחְנִיפוֹת
makh'nifott

Past

hekh'naf'ti

Masc.

hekh'naf'ta
hekh'nif

Fem.

hekh'naf'te
hekh'nifah
hekh'naf'nu
hekh'naf'tem
hekh'nifu
hekh'naf'tenn
hekh'nifu

Future

akh'nif

Masc.

takh'nif
yakh'nif

Fem.

takh'nifi
takh'nif
אנחנו נַחְנִיף
nakh'nif
takh'nifu
yakh'nifu
takh'nifu
takh'nef'nah

Imperative

Masc.

hakh'nef
hakh'nifu

Fem.

hakh'nifi
hakh'nifu