לְהַחְרִים (lehakh'rim) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְרִים
makh'rim
אנחנו/אתם/הן מַחְרִימִים
makh'rimim

Fem.

אני/את/היא מַחְרִימָה
makh'rimah
אנחנו/אתן/הן מַחְרִימוֹת
makh'rimott

Past

hekh'ram'ti

Masc.

hekh'ram'ta
hekh'rim

Fem.

hekh'ram'te
hekh'rimah
hekh'ram'nu
hekh'ram'tem
hekh'rimu
hekh'ram'tenn
hekh'rimu

Future

akh'rim

Masc.

takh'rim
yakh'rim

Fem.

takh'rimi
takh'rim
אנחנו נַחְרִים
nakh'rim
takh'rimu
yakh'rimu
takh'rimu
yakh'rimu

Imperative

Masc.

hakh'rem
hakh'rimu

Fem.

hakh'rimi
hakh'rem'nah