לְהַחְרִישׁ (lehakh'rish) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחְרִישׁ - מַחְרִישׁ [ lehakh'rish - makh'rish ]
Flag deafen

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְרִישׁ
makh'rish
אנחנו/אתם/הן מַחְרִישִׁים
makh'rishim

Fem.

אני/את/היא מַחְרִישָׁה
makh'rishah
אנחנו/אתן/הן מַחְרִישׁוֹת
makh'rishott

Past

hekh'rash'ti

Masc.

hekh'rash'ta
hekh'rish

Fem.

hekh'rash'te
hekh'rishah
hekh'rash'nu
hekh'rash'tem
hekh'rishu
hekh'rash'tenn
hekh'rishu

Future

akh'rish

Masc.

takh'rish
yakh'rish

Fem.

takh'rishi
takh'rish
אנחנו נַחְרִישׁ
nakh'rish
takh'rishu
yakh'rishu
takh'resh'nah
takh'resh'nah

Imperative

Masc.

hakh'resh
hakh'rishu

Fem.

hakh'rishi
hakh'rishu