לְהַחְתִּים (lehakh'tim) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחְתִּים - מַחְתִּים [ lehakh'tim - makh'tim ]
Flag sign; stamp

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחְתִּים
makh'tim
אנחנו/אתם/הן מַחְתִּימִים
makh'timim

Fem.

אני/את/היא מַחְתִּימָה
makh'timah
אנחנו/אתן/הן מַחְתִּימוֹת
makh'timott

Past

hekh'tam'ti

Masc.

hekh'tam'ta
hekh'tim

Fem.

hekh'tam'te
hekh'timah
hekh'tam'nu
hekh'tam'tem
hekh'timu
hekh'tam'tenn
hekh'timu

Future

akh'tim

Masc.

takh'tim
yakh'tim

Fem.

takh'timi
takh'tim
אנחנו נַחְתִּים
nakh'tim
takh'timu
yakh'timu
takh'timu
yakh'timu

Imperative

Masc.

hakh'tem
hakh'timu

Fem.

hakh'timi
hakh'timu