לְהַחֱוִויר (lehakhevivyr) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֱוִיר לְהַחֱוִויר - מַחֱוִויר [ lehakhevivyr - makhevivyr ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱוִויר מַחֱוִיר
makhevivyr
אנחנו/אתם/הן מַחֱוִוירִים מַחֱוִירִים
makhevivyrim

Fem.

אני/את/היא מַחֱוִוירָה מַחֱוִירָה
makhevivyrah
אנחנו/אתן/הן מַחֱוִוירוֹת מַחֱוִירוֹת
makhevivyrott

Past

אני הֶחֱוַורְתִּי הֶחֱוַרְתִּי
hekhevavr'ti

Masc.

אתה הֶחֱוַורְתָּ הֶחֱוַרְתָּ
hekhevavr'ta
הוא הֶחֱוִויר הֶחֱוִיר
hekhevivyr

Fem.

את הֶחֱוַורְתְּ הֶחֱוַרְתְּ
hekhevavr'te
היא הֶחֱוִוירָה הֶחֱוִירָה
hekhevivyrah
אנחנו הֶחֱוַורְנוּ הֶחֱוַרְנוּ
hekhevavr'nu
אתם הֶחֱוַורְתֶּם הֶחֱוַרְתֶּם
hekhevavr'tem
הם הֶחֱוִוירוּ הֶחֱוִירוּ
hekhevivyru
אתן הֶחֱוַורְתֶּן הֶחֱוַרְתֶּן
hekhevavr'tenn
הן הֶחֱוִוירוּ הֶחֱוִירוּ
hekhevivyru

Future

אני אַחֱוִויר אַחֱוִיר
akhevivyr

Masc.

אתה תַּחֱוִויר תַּחֱוִיר
takhevivyr
הוא יַחֱוִויר יַחֱוִיר
yakhevivyr

Fem.

את תַּחֱוִוירִי תַּחֱוִירִי
takhevivyri
היא תַּחֱוִויר תַּחֱוִיר
takhevivyr
אנחנו נַחֱוִויר נַחֱוִיר
nakhevivyr
אתם תַּחֱוִוירוּ תַּחֱוִירוּ
takhevivyru
הם יַחֱוִוירוּ יַחֱוִירוּ
yakhevivyru
אתן תַּחֱוֵורְנָה תַּחֱוִירוּ
takhevevr'nah
הן תַּחֱוֵורְנָה תַּחֱוֵרְנָה
takhevevr'nah

Imperative

Masc.

אתה הַחֱוֵור הַחֱוֵר
hakhevevr
אתם הַחֱוִוירוּ הַחֱוִירוּ
hakhevivyru

Fem.

את הַחֱוִוירִי הַחֱוִירִי
hakhevivyri
אתן הַחֱוֵורְנָה הַחֱוֵרְנָה
hakhevevr'nah