לְהַחֱלִיד (lehakhelid) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֱלִיד - מַחֱלִיד [ lehakhelid - makhelid ]
Flag rust; corrode

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱלִיד
makhelid
אנחנו/אתם/הן מַחֱלִידִים
makhelidim

Fem.

אני/את/היא מַחֱלִידָה
makhelidah
אנחנו/אתן/הן מַחֱלִידוֹת
makhelidott

Past

hekhelad'ti

Masc.

hekhelad'ta
hekhelid

Fem.

hekhelad'te
hekhelidah
hekhelad'nu
hekhelad'tem
hekhelidu
hekhelad'tenn
hekhelidu

Future

akhelid

Masc.

takhelid
yakhelid

Fem.

takhelidi
takhelid
אנחנו נַחֱלִיד
nakhelid
takhelidu
yakhelidu
takhelidu
takheled'nah

Imperative

Masc.

hakheled
hakhelidu

Fem.

hakhelidi
hakheled'nah