לְהַחֱמִיץ (lehakhemits) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֱמִיץ - מַחֱמִיץ [ lehakhemits - makhemits ]
Flag miss

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱמִיץ
makhemits
אנחנו/אתם/הן מַחֱמִיצִים
makhemitsim

Fem.

אני/את/היא מַחֱמִיצָה
makhemitsah
אנחנו/אתן/הן מַחֱמִיצוֹת
makhemitsott

Past

hekhemats'ti

Masc.

hekhemats'ta
hekhemits

Fem.

hekhemats'te
hekhemitsah
hekhemats'nu
hekhemats'tem
hekhemitsu
hekhemats'tenn
hekhemitsu

Future

akhemits

Masc.

takhemits
yakhemits

Fem.

takhemitsi
takhemits
אנחנו נַחֱמִיץ
nakhemits
takhemitsu
yakhemitsu
takhemets'nah
takhemets'nah

Imperative

Masc.

hakhemets
hakhemitsu

Fem.

hakhemitsi
hakhemitsu