לְהַחֱמִיר (lehakhemir) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱמִיר
makhemir
אנחנו/אתם/הן מַחֱמִירִים
makhemirim

Fem.

אני/את/היא מַחֱמִירָה
makhemirah
אנחנו/אתן/הן מַחֱמִירוֹת
makhemirott

Past

hekhemar'ti

Masc.

hekhemar'ta
hekhemir

Fem.

hekhemar'te
hekhemirah
hekhemar'nu
hekhemar'tem
hekhemiru
hekhemar'tenn
hekhemiru

Future

akhemir

Masc.

takhemir
yakhemir

Fem.

takhemiri
takhemir
אנחנו נַחֱמִיר
nakhemir
takhemiru
yakhemiru
takhemiru
yakhemiru

Imperative

Masc.

hakhemer
hakhemiru

Fem.

hakhemiri
hakhemer'nah