לְהַחֱנִיק (lehakheniq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֱנִיק - מַחֱנִיק [ lehakheniq - makheniq ]
Flag stifle

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱנִיק
makheniq
אנחנו/אתם/הן מַחֱנִיקִים
makheniqim

Fem.

אני/את/היא מַחֱנִיקָה
makheniqah
אנחנו/אתן/הן מַחֱנִיקוֹת
makheniqott

Past

hekhenaq'ti

Masc.

hekhenaq'ta
hekheniq

Fem.

hekhenaq'te
hekheniqah
hekhenaq'nu
hekhenaq'tem
hekheniqu
hekhenaq'tenn
hekheniqu

Future

akheniq

Masc.

takheniq
yakheniq

Fem.

takheniqi
takheniq
אנחנו נַחֱנִיק
nakheniq
takheniqu
yakheniqu
takheneq'nah
takheneq'nah

Imperative

Masc.

hakheneq
hakheniqu

Fem.

hakheniqi
hakheneq'nah