לְהַחֱצִין (lehakhetsinn) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֱצִין - מַחֱצִין [ lehakhetsinn - makhetsinn ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱצִין
makhetsinn
אנחנו/אתם/הן מַחֱצִינִים
makhetsinim

Fem.

אני/את/היא מַחֱצִינָה
makhetsinah
אנחנו/אתן/הן מַחֱצִינוֹת
makhetsinott

Past

hekhetsan'ti

Masc.

hekhetsan'ta
hekhetsinn

Fem.

hekhetsan'te
hekhetsinah
hekhetsan'nu
hekhetsan'tem
hekhetsinu
hekhetsan'tenn
hekhetsinu

Future

akhetsinn

Masc.

takhetsinn
yakhetsinn

Fem.

takhetsini
takhetsinn
אנחנו נַחֱצִין
nakhetsinn
takhetsinu
yakhetsinu
takhetsen'nah
yakhetsinu

Imperative

Masc.

hakhetsenn
hakhetsinu

Fem.

hakhetsini
hakhetsinu