לְהַחֱשִׁיד (lehakheshid) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַחֱשִׁיד - מַחֱשִׁיד [ lehakheshid - makheshid ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַחֱשִׁיד
makheshid
אנחנו/אתם/הן מַחֱשִׁידִים
makheshidim

Fem.

אני/את/היא מַחֱשִׁידָה
makheshidah
אנחנו/אתן/הן מַחֱשִׁידוֹת
makheshidott

Past

hekheshad'ti

Masc.

hekheshad'ta
hekheshid

Fem.

hekheshad'te
hekheshidah
hekheshad'nu
hekheshad'tem
hekheshidu
hekheshad'tenn
hekheshidu

Future

akheshid

Masc.

takheshid
yakheshid

Fem.

takheshidi
takheshid
אנחנו נַחֱשִׁיד
nakheshid
takheshidu
yakheshidu
takheshed'nah
yakheshidu

Imperative

Masc.

hakheshed
hakheshidu

Fem.

hakheshidi
hakheshidu